Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Droszew

  • Łączna kwota inwestycji: 1 194 518,15 zł

Opis inwestycji

1 października br. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego wraz z
bieżnią i skocznią w dal oraz placu zabaw, które powstały przy Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Droszewie.

Szczegóły inwestycji

W uroczystości udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg,
posłowie na Sejm RP Katarzyna Sójka oraz Tomasz Ławniczak, reprezentująca Posłankę do
Parlamentu Europejskiego Andżelikę Możdżanowską dyrektor jej biura Anna Lis, władze
samorządowe na czele z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem oraz przewodniczącym
Rady Tadeuszem Orzechowskim, gminni radni, sołtysi oraz społeczność szkolna – uczniowie,
rodzice, nauczyciele i dyrekcja. Proboszcz parafii ks. dr Jarosław Materliński poświęcił
obiekt, a goście wzięli udział nie tylko w przecięciu wstęgi, ale w strzelaniu pierwszych
bramek na nowym boisku. Za wykonanie tego wcale nie tak łatwego z pozoru zadania
uczestnikom wręczono medale. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali swoje talenty
wokalne i taneczne.
Powstałe w tym roku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej ma
powierzchnię 1400 m2 (28 x 50 metrów). Zamontowano na nim dwa piłkochwyty, całość
ogrodzono, a oświetlenie zapewniają wysokie maszty, tzw. naświetlacze. W bezpośrednim
sąsiedztwie zaprojektowano długą na 60 metrów czterotorową bieżnię oraz skocznię w dal.
Bliżej szkoły ulokowano plac zabaw z piaskownicą, karuzelą, huśtawkami oraz zestawem
zabawowym. Pierwsze z zadań kosztowało 1.044.958,75 zł, z czego 400.000 zł pochodziło z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast plac zabaw powstał w całości przy
udziale środków własnych.

Dariusz Smułka