Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 83 047,50 zł

Opis inwestycji