Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 12 836,99 zł

Opis inwestycji